Klimatyzacja kanałowa Suwałki: efektywne chłodzenie dla większych obiektów