Procedury F-gaz a planowanie przyszłości: Jak przewidzieć zmiany i dostosować się?