Rola Reduktorów w Optymalizacji Procesów Przemysłowych